Over de Stichting Eierkartelschade

Bestuur

Jan Willem Lagerweij is de bestuurder van de stichting. Hij is voormalig leghennenhouder en oud-voorzitter van de landelijke LTO/NOP vakgroep legpluimveehouders en van de toenmalige vakgroep pluimvee van LTO-Noord. Binnen deze rollen leidde hij ook de NOP-noteringscommissie, die verantwoordelijk was voor de wekelijkse eiernotering.

Buiten de pluimveewereld was Jan Willem was ook jaren actief als raadslid en wethouder van de gemeente Epe in Gelderland. Momenteel is hij actief als voorzitter van Boerennatuur Veluwe en bestuurslid van Boerennatuur Nederland. Ook zet hij zich in als voorzitter van een stichting die een Moluks wijkcentrum beheert voor sociaal-maatschappelijke initiatieven. Zijn pluimveebedrijf is voortgezet door zijn zoon en schoondochter. Samen met zijn vrouw beheert hij een divers agrarisch bedrijf met enige akkerbouw en voornamelijk botanisch beheerd grasland met zoogkoeien. Agrarisch natuurbeheer is zijn passie.

Raad van toezicht

Jan Breteler is de voorzitter van de Raad van toezicht van de stichting. Jan runt samen met zijn vrouw en zoon een vleeskuikenouderdierenbedrijf in het Twentse Bornerbroek. Jan is jarenlang actief geweest als bestuurslid van de NVP, waarbij hij zich actief heeft ingezet voor de broedeicompartimentering. Nadat hij in 2020 stopte is hij benoemd tot erelid van de NVP. Daarnaast was Jan mede-oprichter en voorzitter van de landelijke stuurgroep vermeerdering NOP/NVP, die zich onder andere bezighield met diverse onderzoeken op gebied van welzijn, gezondheid en management van vleeskuikenouderdieren.

Verder was Jan lid van de Raad van Commissarissen bij de Rabobank Midden Twente en had hij een rol als bestuurder bij ABCTA, de voorloper van het huidige ForFarmers. Momenteel zet Jan zich in binnen de kerkelijke gemeenschap en vervult hij de rol van secretaris bij Rotary Almelo.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Stichting Eierkartelschade

Kamer van Koophandel: 91341981

© Copyright 2024

Stichting Eierkartelschade

Kamer van Koophandel: 91341981

© Copyright 2024